Quienes somos?

Al juliol de 2008 neix la Associació de Consultors d’Instal.lacions, ACI, amb l’objectiu de disposar d’una eina de representació conjunta per al col·lectiu de professionals de la consultoria d’instal·lacions davant els diferents agents que intervenen en el procés d’edificació.

Missió

A l'ACI treballem per a prestigiar la professió del consultor d'instal·lacions, secundant i promovent la seva imatge, expressant el punt de vista del col·lectiu i protegint els seus interessos de futur. Tenim el ferm compromís de vetllar per l'ètica i dignitat professional dels seus membres i treballar per a fer-la extensiva a tota la comunitat professional.

Al mateix temps, estem molt atents a aquells elements que incideixen a millorar la qualitat de les condicions de treball dels nostres socis.

Visió

L'ACI vol ser punt de trobada per als consultors d'instal·lacions convertint-nos en una plataforma de debat tècnic per als nostres associats.

Des de l'inici hem dut a terme diverses accions, sovint coordinades amb altres entitats, que ens han anat posicionant com a veu representativa del col·lectiu i que ens permet traslladar el seu punt de vista davant la resta dels agents que intervenen en el procés de l'edificació.

Organigrama ACI - Julio Morá

Julio Morá

President

Organigrama ACI - Inés Cegarra

Inés Cegarra

Gerent

Ignasi Bailón

Vicepresident

Carmen Rodríguez

Coordinadora Àrea Tècnica

Pau Pallás

Secretari

Victoria Mínguez

Administració

David Pedrerol

Tresorer

Oriol Perna

Vocal Comissió Tècnica

Enric Ros

Vocal Comissió Tècnica

imagen Como funciona ACI
imagen Como funciona ACI
imagen Como funciona ACI
imagen Como funciona ACI

Com funciona ACI

ACI és gestionada per una Junta de la qual emanen diverses comissions i grups de treball que funcionen de manera autònoma. Qualsevol soci pot formar part d’elles i proposar noves.

A més, l’equip intern de ACI s’encarrega de desenvolupar i dur a terme les iniciatives que sorgeixen d’aquests òrgans.

Quí pot ser soci?

Podrà ser soci numerari qualsevol empresa legalment constituïda que tingui com a activitat principal la prestació de serveis de consultoria d’instal·lacions a tercers, entenent com a tal el càlcul, disseny de projectes i direcció d’obra d’aquestes.

Podrà ser soci protector qualsevol empresa legalment constituïda que pertanyi al sector, que estigui interessada a participar i contribuir amb el seu suport als fins d’ ACI.