“El Futur dels Refrigerants en un Món Sostenible” – Simpòsium

Hotel Alimara Carrer de Berruguete, 126, Barcelona, Barcelona

L'evolució dels refrigerants en la primera dècada del segle XXI ha estat una qüestió clau dins de la indústria de la refrigeració i la climatització. Quin serà el seu futur? A mesura que les preocupacions sobre el canvi climàtic i l'impacte ambiental de les emissions de gasos d'efecte hivernacle han augmentat, els governs i organitzacions […]

NET ZERO TECH

Recinto ferial La Farga, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Barcelona

NET ZERO TECH - Feria de la descarbonización mediante eficiencia energética, electrificación con renovables e hidrógeno   La descarbonización es el proceso mediante el cual se reduce o elimina la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, producidos por actividades humanas. La descarbonización es compleja y requiere innovación. Cada día, más empresas de diversos sectores, […]