Aula d’ e-Studi

L’ACI treballa en col·laboració amb altres agents del sector per a proporcionar a les consultories d’instal·lacions una formació específica i tècnica, que sigui diversa i de qualitat.

FORMACIÓ D'ACI

CURS: Assesor Energètic Acreditat

2 novembre
Curs 100% Bonificat Fons Europeus NextGenerationEU promoguts pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya. Formació en línia mitjançant una plataforma de formació que permet visualitzar els continguts i accedir a la supervisió d'un tutor i orientador que té com a objectiu la formació i capacitació i uns processos d'homologació de coneixements i competències.

Revit Avançat – Gestió i families en entorn BIM

20 novembre
Curs 100% subvencionat pel Consorci per a la formació continuada de Catalunya dins el pla formatiu atorgat a ACI. Formació de 30 hores en format d'Aula Virtual on es treballaran els conceptes bàsics de modelatge, documentació i extracció d'informació d'un projecte complet d'edificació, coneixeràs la metodologia BIM i què significa treballar en 3 dimensions, on tota la informació del projecte està permanentment actualitzada en una maqueta virtual completa.

Revit MEP: entorn BIM

22 gener
Curs 100% subvencionat pel Consorci per a la formació continuada de Catalunya dins el pla formatiu atorgat a ACI. Formació de 30 hores en 10 sessions on el principal objectiu del curs és que l'alumne es familiaritzi amb la metodologia BIM i els avantatges que ofereix el disseny paramètric i el programari Autodesk Revit en contraposició a les metodologies i el programari CAD que s'utilitzaven fins ara. També s'aprendrà a desenvolupar una volumetria bàsica i extreure'n informació bàsica del model 3D generat amb Autodesk Revit. A més, es donarà importància al fet que l'alumne entengui com a Revit no es dibuixen línies, arcs o cercles, sinó elements constructius concrets.

FORMACIÓ DEL SECTOR

CURSO ESTRUCTURAS FRENTE AL INCENDIO. MÓDULO 5. ESTRUCTURAS MIXTAS DE HORMIGÓN Y ACERO

17 gener
El estudio del fuego y su influencia en las estructuras es un tema generalmente poco explicado en las universidades. En el momento en que se pide una justificación rigurosa, o un cálculo afinado para ajustar secciones, nos damos cuenta de que nos faltan conocimientos, herramientas de cálculo para poder abordarlo. Por este motivo, presentamos este curso de Estructuras frente al incendio.

Webinar Tècnic ITALSAN – ACTECIR

15 febrer
, a las 10:00
Webinar sobre la monitorització i la digitalització de les instal·lacions d'aigua calenta sanitària.

6è Curs d’Instal·lacions Frigorífiques de CO2

27 febrer
Será impartido por un reconocido experto en la materia, D. Ricardo Giménez López, Ingeniero, con acreditada experiencia técnica y docente, avalada por su labor profesional en los departamentos de ingeniería de grandes empresas Instaladoras de Frío y como Profesor de Frío Industrial en la Escuela Técnica Profesional del Clot. Integrante del Grupo de Trabajo redactor del RSIF y autor de diversas publicaciones relacionadas con la tecnología frigorífca.

1r Curs d’Instal·lacions d’Aigua Calenta Sanitària

4 abril
, a las 16:00
Impartit per: • Gaspar Martín President Electe i Responsable de l’àrea de formació d’ACTECIR. Director Tècnic de GROUPE ATLANTIC per Espanya i Portugal) • Xavi Bonell Responsable de projectes i Associat a BIS Systems. • Martí Colomer Membre de la Junta Directiva i Responsable de l’àrea de calefacció i ACS d’ACTECIR. Responsable comercial Zona Catalunya Est GROUPE ATLANTIC (ACVYGNIS).

7 ºCurs d’Instal.lacions Frigorífiques amb Refrigerants Inflamables

9 maig
DIRIGIT A: Enginyers projectistes d’instal·lacions frigorífiques. Caps d’enginyeries. Instal·ladors frigoristes habilitats. Responsables de manteniment i Responsables de seguretat d’instal·lacions frigorífiques de Magatzems frigorífics polivalents, fàbriques de gel, centrals lleteres i indústries làcties, etc.…

4t Curs de Disseny i Càlcul d’Instal.lacions de Climatització i Ventilació

9 octubre
, a las 16:00
El curs s’imparteix del 9 d’octubre al 18 de desembre de 2024, de 16h a 20h en format mixt.