Grups de treball

Podràs ser part activa en la generació de coneixement.

Els socis numeraris (consultories) i els protectors en modalitat completa poden proposar grups de treball i formar-ne part.

El procediment és senzill: cal fer la proposta a la comissió tècnica i aquesta validarà l’objectiu i format proposats. Una vegada finalitzada la tasca del grup, s’editarà un informe complet amb les conclusions i es farà difusió perquè tots els socis puguin tenir accés al document final. Si s’estima convenient, es presentarán les conclusions en una jornada tècnica oberta al sector.

Formació

Els objectius són, per una banda, proporcionar formació específica per als consultors d’instal·lacions; alhora, intentar pal·liar la manca de personal qualificat amb què es troben actualment els socis, donant a conèixer les sortides professionals del sector.

Grans
distribuïdores

L’objectiu del grup és aconseguir interlocutor específic per als socis per millorar i fer més eficient la relació entre aquests i les distribuïdores.
Arran de la feina feta pel grup, estem assistint a la Mesa consultiva d’instal·lacions elèctriques i en paral·lel ens hem reunit amb el cap de relacions institucionals d’Endesa.
Hem aconseguit trobar-nos en un ACI&BREAKFAST, la primera trobada va ser al mes de setembre del 2023, per tal que des d’ENDESA puguin explicar als nostres enginyers quina metodologia seguir per poder treballar entre tots d’una manera més eficient. En el futur, tindrem altres trobades.

Habitatges
que cuiden

Aquest grup està en fase inicial. L’objectiu és generar un espai on, juntament amb els altres perfils professionals implicats, poder reflexionar sobre una configuració d’habitatges que permeti a les persones amb malalties neurodegeneratives viure el més autònomament possible a les seves pròpies llars, o en habitatges que reuneixin les condicions necessàries per proporcionar-los una vida digna i autònoma el major temps possible.