ARC BCN es fusiona amb ERF i crea WATTEGA

S’ha constituït l’empresa WATTEGA SL, que consolida la unió empresarial que es va iniciar a principis d’any i que engloba l’enginyeria Armengol & Ros Consultors I Associats SLU i la consultoria ERF Energia i Sostenibilitat SLU sota el mateix paraigua. Aquesta nova societat respon l’interès d’operar conjuntament alhora que es comparteixen els mateixos objectius i valors; l’acceleració de la transició ecològica des de la innovació i el coneixement tecnocientífic.  

Wattega equip

A més, per intensificar el projecte empresarial WATTEGA i potenciar encara més el coneixement i els serveis integrants d’ambdues organitzacions, s’han traslladat conjuntament al centre de Barcelona.   

Via Laietana 54, Principal 
08003 Barcelona

Les dues empreses canvien d’adreça però continuaran operant amb els seus respectius noms, CIF i responsables.  

Podeu consultar aquí el seu nou web.

http://wattega.cat/

Compartir:

Publicat per:

ARCbcn-WATTEGA

WATTEGA es el resultado de la unión de la ingeniería ARCbcn y la consultoría ERF, que han establecido sinergias y unido fuerzas para construir juntos un proyecto que potencie el conocimiento y los servicios integrados de ambas organizaciones. Ahora, la nueva empresa engloba la ingeniería y la consultoría bajo el mismo paraguas.

ARCbcn es un estudio de ingeniería referente en el ámbito de instalaciones complejas que apuesta por la sostenibilidad y la innovación.

ERF es una consultoría independiente de energía, medio ambiente y sostenibilidad con 30 años de trayectoria en el mercado nacional e internacional.

Wattega representa un proyecto empresarial sólido, siendo uno de los líderes en el ámbito de las ingenierías de instalaciones y las consultorías ambientales, conformado por más de 50 profesionales con experiencia en los campos de la ingeniería, la arquitectura, la ecología, la energía y las ciencias ambientales, entre otras disciplinas.

Dades de contacte