Encap SIM 530X100

Les jornades monogràfiques evolucionen per convertir-se en una activitat oberta al sector on, durant tot un matí o una tarda, diversos ponents convidats tractaran diferents aspectes d'un tema central de manera que es donarà una visió global del mateix.

Recollint el testimoni de les sales Innovem i Avancem del 1r Congrés d'enginyeria d'nstal·lacions, es prioritzarà tot allò relacionat amb la innovació tecnològica i la seva aplicació pràctica en el nostre sector, l'análisi de tendències del mercat i de l'evolució del paper del col·lectiu.

Cada Simpòsium estarà liderat per una consultoria associada a l'ACI, que en marcarà la línia i podrà incidir en la tria de continguts i l'enfoc que se'ls hi doni. 

Durada: Mig dia (matí o tarda)

Dirigit a: Sector de l'edificació.

Activitat gratuïta per als socis d'ACI*

Preu per a no associats: 60€ + IVA

 

* Els socis d'ACI tindran prioritat en reserva de places, que es realitzarà per ordre d'inscripció.