Diverses enginyeries i consultors d'instal·lacions es van reunir  per parlar sobre  la transformació digital

Transformació digital per a Consultors d'Instal.lacions
210419 TransformaciDigital 600x400

A principis de març, diverses enginyeries i consultors d'instal·lacions es van reunir en un AfterWork per a intercanviar opinions sobre el que suposa la transformació digital quant a processos, dificultats i beneficis.

 
 
 
QUÈ ÉS LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL?
 
La digitalització d'una empresa transforma el desenvolupament artesanal i lineal mitjançant recursos més tecnològics. En canvi, la transformació digital és una cosa molt més profunda que canvia els processos, metodologies de treball de producció i de gestió i sacsa de manera profunda la cultura de l'empresa.
 
 
 
Si una cosa bona ha aportat la crisi de la pandèmia ha estat l'acceleració sense precedents de la digitalització de les empreses. Malgrat que fa temps els governs de tot el món aposten per incentivar a les empreses mitjançant fons i subvencions, és durant aquest any que ens hem obligat a canviar la metodologia de treball de manera inqüestionable.
 
 
 
En un futur immediat serà necessari ser més productiu per a ser competitiu en el mercat actual. Mitjançant els fons i ajudes, com els d'ACCIONA- Next Generation a Catalunya, es pretén que el teixit empresarial millori la seva capacitat productiva i creï nous models de negoci entorn a aquestes noves eines.
 
 
 
Un dels passos per a aquesta transformació digital consisteix a implementar tecnologies habilitadores com BIM, la impressió 3D, CRM, RP i altres eines d'adquisició d'informació. La finalitat última d'aquestes eines és aconseguir reduir despeses o bé incrementar marges. En definitiva, guanyar productivitat.
 
 
 
Però, per a recórrer un camí reeixit en aquest procés primer és necessari analitzar el negoci; metodologia, fluxos de treball, agents involucrats (pla d'empresa) i a partir d'això replantejar-se el negoci i canviar l'operativa i elements de recursos tècnics i humans.
 
Posar en marxa un programa de gestió en una organització no és senzill. Sovint les empreses ho intenten en repetides ocasions sense èxit perquè és necessari un canvi de paradigma profund de la manera de treballar. Per a això és necessari tenir clar l'objectiu i un compromís de la direcció absoluta.
 
 
 
Podem dir que existeixen tres principals dificultats que comprometen l'èxit d'una transformació digital:
 1. Falta de temps. Pensar abans de fer. És necessari depurar el sistema i definir quins objectius tens i cap a on hem d'anar. Si automatitzem processos ineficients o que funcionaven malament, incrementarem la ràtio d'error.
 1. La por o resistència al canvi. “No seré capaç, no estic al dia, em quedaré obsolet, perdré el meu lloc de treball” … les empreses estan liderades i gestionades per éssers humans que senten por i, molt sovint, això ens paralitza.
 1. Recursos econòmics. De les tres dificultats, aquesta és la més lleu perquè els fons de transformació digital, nacionals o europeus, faciliten l'inici del procés. Per a això haurà de tenir desenvolupat el pla estratègic digital.
 
 
QUÈ GUANYEM IMPLEMENTANT UN PROGRAMA DE GESTIÓ?
 
De la mateixa forma que en el camp de l'automoció hem evolucionat aportant tecnologies que faciliten la vida al conductor, també en les empreses hem d'acostumar-nos a fer servir eines que ens ajudin a prendre decisions (no sols a nivell econòmic).
 
Inicialment un vehicle només aportava informació sobre el combustible disponible i en l'actualitat ens informa de tota mena de dades que ens ajuden en la nostra presa de decisions. Per exemple, la mitjana de despesa de combustible o el pilot d'avís de “descans suggerit” representat amb una icona d'una tassa de cafè, segurament influiran en el conductor per a fer una parada tècnica, encara que no el tingués previst per endavant.
 
 
 
Això mateix passa en les empreses perquè un programari avançat acumula molta informació registrada (KPI’s) i ens aporta informació com a dades comptables, gestió de projectes, contactes i clients, gestions comercials... Entendre les relacions de totes aquestes dades de manera simple i eficient serà clau per a millorar la productivitat i permetrà, per exemple, gestionar empreses amb volums de facturació d'entre 1 i 2 M d'euros amb tot just un equip de 3-4 persones en el departament d'administració.
 
 
 
Una altra dels avantatges radica en la capacitat de transmetre coneixement i informació. Fins ara, amb els sistemes tradicionals, l'experiència i know-how no era acumulable entre generacions de professionals o equips diversos perquè no teníem una estructura que permetés traspassar la informació. Per tant, la formació dels treballadors per a que aquests adquirissin el nivell de productivitat que un antecessor o altres membres de l'equip, resultava tediosa i cara.
 
 
 
El principal i més immediat benefici és, sens dubte, tenir informació de manera ràpida i actualitzada sobre els projectes: la rendibilitat d'un projecte concret, l'estat dels processos d'una obra o la seva calendarización, per exemple.
 
SALVAR LES BARRERES D'UN PROCÉS DE CANVI
 
 
No obstant això, el canvi de la cultura empresarial per a acostumar-se als processos i eines digitals és vital per a muntar-se en el carro del s.XXI i no és una tasca fàcil. Malgrat que la digitalització no sempre passa per un programa de gestió és clar que una d'aquestes eines fa els processos més ràpids però la cultura empresarial és bàsica. Sovint és una bona idea amb implementació en petites fases. Detectar quines problemàtiques urgents en àrees determinades es volen arreglar per a implementar un programa de gestió.
 
Gestió del canmbio del John Kotter – Petits assoliments que fan que et motivin. Buscar suports dins de l'organització.
 
John Kotter és professor d'Escola de Negocis de Harvard i considerat el gurú la gestió del canvi empresarial, sobretot, des que va publicar en 1995 “Liderant el canvi”  (“Leading Change”), on exposava alguns passos aconseguir-los de manera reeixida dins d'una organització.
 
 
 
Els 8 passos que proposa són:
 
 • Crear sentit d'urgència
 • Formar una coalició
 • Crear visió per al canvi
 • Comunicar la visió
 • Eliminar els obstacles
 • Assegurar-se triomfs a curt termini
 • Construir sobre el canvi
 • Ancorar el canvi en la cultura de l'empresa