L'Institut Català de l'Energia ha convocat l'edició de 2017 dels Premis d'Excel·lència Energètica que tenen per objecte el reconeixement d'empreses i entitats que hagin dut a terme projectes o actuacions destacables en el camp de l'estalvi, l'eficiència energètica, el foment de les energies renovables i les noves tecnologies energètiques.

NPR 170105 PREMIS
Les modalitats les quals s'atorgaran els premis són les següents:

a) Actuació. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que hagin dut a terme una instal·lació o actuació significativa en l'àmbit de l'estalvi, l'eficiència o la diversificació energètica, i/o de l'aprofitament de les energies renovables.

b) Sensibilització. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que s'hagin distingit per les seves actuacions de difusió i conscienciació en l'àmbit de l'estalvi i l'eficiència energètica i/o les energies renovables.

c) Internacionalització. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que hagin desenvolupat un projecte o actuació amb projecció internacional en l'àmbit de l'estalvi i l'eficiència energètica i/o les energies renovables.

d) Emprenedoria i ocupació. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que s'hagin distingit per dur a terme una actuació o projecte empresarial innovador en l'àmbit de l'estalvi i l'eficiència energètica i/o les energies renovables capaç de generar riquesa i llocs de treball per al territori.

i) Trajectòria. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que s'hagin distingit per la seva activitat continuada i de referència en l'àmbit de l'estalvi i l'eficiència energètica i/o la promoció de les energies renovables.

f) Actuació àmbit local. Ens locals que hagin realitzat alguna actuació destacada de millora en eficiència energètica en el seu àmbit.

g) Actuació àmbit renovació energètica d'edificis. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que s'hagin distingit per dur a terme una actuació destacada en l'àmbit de l'estalvi i l'eficiència energètica i/o les energies renovables en l'àmbit de la renovació energètica de l'edificació.

La presentació de candidatures als Premis s'iniciarà l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitzarà el 3 de febrer de 2017.

Més informació en aquest enllaç