Un grup de treball de l'ACI ha actualitzat diferents apartats del Quadern Pràctic dels edificis nZEB

ICAEN, ACI i els edificis nZEB del futur

NPR 201117 ICAEN Quadern nZEB

A principis del 2020, l’ICAEN es va posar en contacte amb l’ACI per demanar la col·laboració dels nostres associats arran de la publicació del nou Codi Tècnic de l’Edificació.

Calia actualitzar diferents apartats del Quadern Pràctic dels edificis nZEB i per això, des de l’ACI es va articular un grup de treball que s’encarregués de la revisió i actualització dels capítols: 4, 5 i 6 del quadern. Així mateix, una de les demandes específiques que van fer-nos des de l’ICAEN era la necessitat de millorar i ampliar l’apartat de bombes de calor i autoconsum fotovoltaic que, en els últims anys, està en creixement. Els calia una mirada a mig termini que garantís que la revisió no quedés obsoleta en poc temps.

Des del passat mes de febrer enginyers d’AIA, SJ12, Nechi, Engitecsa, ARCbcn, OTP i JG conformen el grup de treball per millorar i actualitzar (amb mirada crítica) els capítols relacionats amb instal·lacions del Quadern pràctic d’Edificis nZEB que ICAEN ha editat.

El fet que hi participin tantes enginyeries garanteix que s’hi reflecteixin tots els punts de vista. A més, hem treballat per incloure-hi un estudi de l’evolució del sector que creiem que és fonamental donat que, el que avui són tendències, marcaran les especificacions tècniques dels projectes futurs.

Una vegada més, ens sentim orgullosos de ser el punt de trobada entre grans professionals i volem agrair-los la seva feina desinteressada per millorar i defensar els interessos del sector.

Actualment, el document està pendent de la revisió final i aprovació de l’ICAEN i esperem, properament, compartir-lo amb vosaltres.