Anàlisis qualitatiu i quantitatiu en el qual s’han comparat 3 sistemes de climatització

Estudi comparatiu entre diferents sistemes de climatització

En general, el cost total d’una instal·lació amb un sistema VRF és més econòmic, entre un 16% i 19% d’una instal·lació de HVRF i d’aigua respectivament.

Barcelona, Desembre 2021. ACI, Associació de Consultors d'Instal·lacions de Catalunya, ha elaborat un estudi que es presenta en aquest informe i que ha estat realitzat per un grup de treball format pels següents socis: AIA Instal.lacions Arquitectòniques, Engitecsa, JG Ingenieros i Mitsubishi Electric.

L’objectiu ha estat fer un anàlisis qualitatiu i quantitatiu en el qual s’han comparat 3 sistemes diferents: Cabal variable de refrigerant (VRF), Hidrònic de cabal variable de refrigerant híbrid (HVRF) i Planta refredadora a 4 tubs partint del projecte d’un edifici d’oficines de 750 kW.

Per afavorir l’objectivitat d’aquest estudi, es compta amb la col·laboració dels següents socis d’ACI: Airlan, Italsan, Mitsubishi Electric i Schneider Electric.

L’informe us proporcionarà a través de plànols i taules comparatives quina de les solucions comparades es la més eficient, quina vida útil tenen, quines complicacions podem trobar en el càlcul i dimensionat de cada sistema i quins costos en pot generar això.

El podreu trobar 

211215 SimulacioCostos 200x300