El passat dissabte 23 de maig es va publicar al BOE el Reial Decret 537/2020 de 22 de maig que, entre altres qüestions, prorroga l’estat d’alarma fins al 7 de juny i disposa l’aixecament de la suspensió dels terminis administratius, civils i judicials.
L'1 de juny tornen a activar-se els terminis administratius, data en la qual també es tornen a presentar esmenes d’un projecte, executar les obres emparades per una llicència, presentar la proposta en paper d’un concurs de projectes... entre d’altres exemples.

El 4 de juny, també s'activen els terminis civils i judicials, és a dir, els que no són de caràcter administratiu, per exemple, els terminis per reclamar una factura d’honoraris pendents o interposar accions per reclamar per patologies de la construcció, i també s’activaran tots els terminis de caràcter judicial.

En referencia al càlcul de la finalització de terminis, cal comptar com si els dies que han transcorregut des del 14 de març fins al dia 31 de maig o fins al dia 3 de juny (en funció del cas) no haguessin existit. 

Hi ha casos en què els terminis, en comptes de reprendre’s -continuar allà on s’havien aturat - es reinicien de nou -comencen altre cop des del principi -. Aquest seria el cas, per exemple, dels recursos administratius. També cal tenir present que els terminis poden ser de dies naturals (compten tots) o de dies hàbils (exclouen dissabtes, diumenges i festius).