Systemair i Eurovent s'uneixen en un tour de conferències especialitzades per tota Espanya.