El pròxim 18 de novembre a C&R no us podeu perdre la nostra intervenció

QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR (QAI) MÉS ENLLÀ DE LA PANDÈMIA

211109 ACIweb CR 200x300

dijous, 18 de novembre de 2021 10:30 a 12:00
FORO C&R pab. 10
 1. Transmissió aèria del SARS-CoV-2. Experiències i lliçons apreses. D. Francisco Vargas. Metge Epidemiòleg i Conseller Tècnic de la Subdirecció General de Sanitat Ambiental i Salut Laboral del Ministeri de Sanitat.  
 2. Situació de la QAI a Europa. D. Raúl Corredera. President d'EUROVENT 
 3. Transversalitat i aspectes generals que influeixen en la QAI - D. Pau Pallàs. President CLUSTER IAQ
 4. Situació de la QAI abans, durant i després de la pandèmia. D. Paulino Pastor. President de FEDECAI
 5. El Paper de la Climatització i de la Ventilació en la QAI - D. Pedro Vicente Quiles. President del Comitè Tècnic d'ATECYR
 6. La necessitat de la Legislació i la contribució de la Normalització - D. Rafael Postigo. Gestor de projectes d'equips i instal·lacions mecàniques
 7. Tecnologies i solucions per a la millora de la QAI - D. Pedro Ruiz. Responsable del Departament Tècnic d'AFEC
 8. La QAI en els projectes nous i en els edificis existents – D. Andrés Crespo. Ponent de la comissió d'instal·lacions tèrmiques d'edificis, eficiència energètica i energies renovables de CONAIF i Manuel Marín. Membre del Comitè Tècnic de l'Associació de Consultors d'instal·lacions.

  Taula Rodona. Integrada pels ponents

  Moderador: Gorka Zumeta.