Quan l'aïllament tèrmic és portat al límit

SINF210168 ARMACELL DESTACATEENCAP

                                                                                                                 Armacell Group

 

El coneixement actual sobre l'ús d'aïllaments tèrmics en edificacions de nova construcció, ens porta al límit quan s'aplica en els processos de producció de la indústria farmacèutica o sanitària. Tots els materials emprats en aquesta mena de plantes de producció han de complir amb els més estrictes requisits de qualitat, garantint el compliment de tots els requeriments que permetin la validació de medicaments i el seu ús en tot el planeta.

 
Va ser un repte per a Armacell treballar en l'aïllament tèrmic de la sala neta de la nova planta de Labesfal a Portugal, un dels principals laboratoris del país, destinat a la producció de pólvores estèrils de penicil·lina per a injecció i infusió a pacients.
 
 
En un entorn tan exigent com aquest, el disseny del sistema d'aire condicionat, la utilització d'unitats de filtre-ventilador i la instal·lació de materials aïllants lliures de fum, eren els pilars imprescindibles per al correcte desenvolupament i el manteniment dels processos de producció i proveïment del mercat.
 
 
Per a això, van usar ArmaFlex® Ultima que garanteix, no sols una adequada reacció enfront del foc en cas d'incendi, sinó també la mínima generació de fum i partícules, evitant la contaminació del producte i la paralització prolongada de la producció fins a aconseguir nivells òptims de qualitat per eliminació de partícules.                                                                                                                                                                                                  
 
 
A més de les propietats de reacció al foc, aquesta solució combina una baixa conductivitat tèrmica per a major estalvi energètic i una elevada resistència a la difusió de vapor d'aigua, a causa de la seva estructura de cèl·lula tancada, evitant l'entrada d'humitats a la instal·lació, mantenint les propietats del producte i evitant problemes mecànics o de corrosió. A més, és lliure de pols i/o fibres, mantenint la qualitat de l'aire interior dels espais.
 
 
La classificació al foc BL-s1,d0, pel sistema europeu de classificació i assajos de reacció al foc, assegura una emissió mínima de fums en cas d'incendi. Amb aquesta classificació, el nostre aïllament  ArmaFlex® Ultima ha establert un nou estàndard de seguretat en l'aïllament tèrmic altament eficaç per a aquesta mena d'instal·lacions.

         SINF210168 ARMACELL DESTACAT                                                                                                                                                                                                                                                 

 Per a més informació.

 https://local.armacell.com/es/armacell-spain/productos/aislamiento-           termico/armaflex-ultima/

 

 

 

Armacell Group