Panasonic compleix tots els requisits anunciats recentment en el BOE

 
Panasonic, líder en tecnologia avançada per a monitorar el consum i producció d'energia dels seus equips de climatització
210223 PANASONIC tecnologia avanzada
 
 
20 de desembre de 2021 – Panasonic és un dels principals fabricants de climatització a nivell mundial, amb una forta aposta per la innovació i la tecnologia avançada.

En aquest sentit, les generacions J i H de la gamma Aquarea de Panasonic disposen de tecnologia integrada que permet el monitoratge de l'energia elèctrica consumida, l'energia tèrmica lliurada, i el rendiment instantani (COP) i acumulat (SCOP) de la màquina, permetent discretizar la manera de funcionament (ACS, refrigeració i calefacció) en cada cas.

Les bombes de calor Aquarea generació H i J de Panasonic, i en concret, les unitats de les gammes de aerotermia “All in One”, “Bi-bloc” i “Monobloc” disposen de 3 components instal·lats des de fàbrica dedicats al control i monitoratge del consum i rendiment dels seus equips, la qual cosa converteix a Panasonic en un dels fabricants espanyols líders en matèria d'eficiència energètica.

Concretament, porten incorporat un amperímetre en l'entrada de potència de la unitat, que mesura la intensitat consumida en tota la bomba de calor i estima el consum de potència activa en kW, unes sondes de temperatura d'aigua en impulsió i retorn, que monitoren la temperatura en el costat de l'aigua i ajusten la capacitat de l'equip a les consignes o demandes de la instal·lació, i d'un cabalímetre electrònic tipus “Vórtex”, amb un sensor que interpreta la distància i la velocitat entre els vòrtexs perquè el circuit imprès tradueixi aquest senyal a un cabal màssic d'aigua.

A més, els usuaris de les bombes de calor aire-aigua Aquarea de Panasonic poden visualitzar directament en el controlador de la unitat, sense necessitat d'accessoris addicionals, les variables disponibles a monitorar. Per exemple, poden controlar a temps real les variables “Consum elèctric” (kW), “Generació energia tèrmica” (kW) i “COP” (el quocient de la Generació d'energia tèrmica i el Consum elèctric, que mesura l'eficiència energètica dels sistemes). També és possible monitorar el SCOP (Coeficient del rendiment estacional anual), acceptat com a estàndard europeu d'eficiència energètica en sistemes de calefacció.


Els usuaris de les generacions H i J de Aquarea també compten amb l'aplicació Aquarea Smart Cloud, que no sols permet activar i desactivar dispositius calefactors o canviar les maneres d'operació fred/calor, sinó que també permet controlar el consum d'energia de la màquina i visualitzar els resultats en diferents bases temporals (diària, setmanal, mensual o anual) i mostrar-los en termes d'energia o monetaris.

Això situa a la companyia com un referent, en posar en mans del consumidor les eines necessàries per a tenir el control complet del consum i el rendiment dels equips. Panasonic compleix tots els requisits anunciats recentment en el BOE a través del Reial decret 477/2021, de 29 de juny per a la concessió d'ajudes lligades a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial. Entre els requisits, s'indica que els equips hauran de comptar amb un sistema de monitoratge de l'energia elèctrica o tèrmica que mostri “com a mínim la producció energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes”.