El grup Galletti, al qual pertany Hiref, que al costat del client van dissenyar la millor solució

Inventar una màquina 3 en 1
211123 Galletti 2 200x300

A mida. Aquest és sens dubte un projecte fet a mida resultat d'una estreta col·laboració entre la propietat i el fabricant. Es tracta d'un dels Data Center més avançats d'Europa que requeria maximitzar la gestió de la temperatura, humitat i distribució de l'aire en funció de les condicions atmosfèriques externes, gestionant les càrregues tèrmiques de la manera més eficient.

A més, el projecte necessitava la màxima facilitat d'instal·lació i posada en marxa i que fos escalable per a futures ampliacions i redundant, garantint servei i potència de manera ininterrompuda.
A això afegim la necessitat de control de l'eficiència (PUE) a través d'un control centralitzat que gestiona càrregues i necessitats de les sales.
Aquest repte va ser rebut pel grup Galletti, al qual pertany Hiref, que van treballar al costat del client per a dissenyar una solució que permetés reduir el Power Usage Effectiveness de l'estructura.

 

TRES TECNOLOGIES EN UNA MÀQUINA: LA MILLOR OPCIÓ ÉS DATABATIC

Es va optar per instal·lar 16 unitats HDB0204 amb una potència total de 2MW.

Cada DataBatic utilitza tres maneres de funcionament diferents per a satisfer la demanda tèrmica de la sala de servidors: en condicions climàtiques fredes, la unitat pot funcionar exclusivament aprofitant el Free-Cooling indirecte per aire; a mesura que la temperatura exterior augmenta, quan el Free-Cooling per si sol ja no pot cobrir totalment la càrrega tèrmica, la unitat recorre al sistema de refrigeració adiabàtica (Refrigeració evaporativa) del flux d'aire que prové de l'exterior; mentre que quan la refrigeració adiabàtica ja no és suficient, s'activa un sistema mecànic d'expansió directa que suporta el 100% de la càrrega (refrigeració de suport “Full backup”).


El benefici és un camp de treball ampli fins i tot en climes més temperats, o en condicions tèrmiques desfavorables per als règims de Free-Cooling, amb l'avantatge de costos de gestió molt baixos.

A més, per a evitar possibles punts calents, el sistema va ser equipat amb HiNode, el programari de HiRef per al control integrat del sistema que maximitza l'eficàcia de la refrigeració i la distribueix uniformement en l'àrea. En el data center espanyol, HiNode analitza el desenvolupament de la càrrega, calcula el setpoint ideal i gestiona les màquines amb l'objectiu d'aconseguir la màxima eficiència. La continuïtat del servei també és fonamental en el data center, on no es pot córrer el risc de la més mínima avaria o interrupció. Per a això, es va incorporar un sistema de doble alimentació integrat amb un kit de reinici ràpid automàtic en situacions d'emergència.

Tot això és modular i escalable, per a un projecte destinat a ampliar-se en futur.

 211123 Galletti 3 200x300