Nova generació PLE, VLE i GLE de refredadores i bombes de calor GALLETTI 

 CLIMATITZAR PRODUINT CALOR

El desenvolupament del Grup Galletti de solucions dedicades i eficients, ha fet créixer la nostra proposta de producció; s’han incorporat la nova generació PLE, VLE i GLE de refredadores i bombes de calor GALLETTI amb gas de baix GWP, per aplicacions de confort.

noti1

Unitat VLE, gama baix GWP; potència fins a 1100 kW bomba de calor o sols fred – Galletti

L’ús dels nous gasos amb baix GWP ens ha permès explorar i identificar nous processos d’eficiència energètica mitjançant la integració de sistemes i la reducció de l’exergia. L’aprofitament de calor residual o d’evacuació en instal·lacions hospitalàries,  processos industrials o semi-industrials com podria ser un datacenter, permeten l’aplicació de tecnologia booster per incrementar la temperatura d’evacuació/producció per acs o d’usos industrials (alimentaris, per exemple) agafant com a font línies de mitja temperatura.

Des d’HiRef- en el desenvolupament integrat de solucions per CPDs- s’han dissenyat solucions booster, com la sèrie KSW i KVW, que ens permeten arribar fins a temperatures de 90ºC de producció.

noti 2

Unitat KVW; potència fins a 2000 kW - Hiref

Aquestes temperatures ens porten a explorar i abordar el mercat des d’un punt de vista molt més holístic, pensant en una eficiència de sistema més que d’aplicació.

En aquesta línia d’integració, presentem les noves Bombes de calor ENEREN que des del compromís amb l’eficiència i l’ús d’energies renovables, ha desenvolupat una gama que garanteix :

  • Flexibilitat
  • Producció integrada i simultània de fred i calor
  • Producció d’alta temperatura

Per aplicacions de confort de mitja-baixa potència, coherent amb la visió que des de les solucions industrials o per CPDs s’està duent a terme, proposem una línia de producte que integra diferents usos de la instal·lació per poder millorar l’eficiència global i poder posar en valor les aplicacions de confort que suposen un pes important al consum energètic global.

noti 31noti32noti34

Unitat NWWL o RAW HL Monobloc producció instantània de ACS + calefacció + Fred– ENEREN